Dear 龍疆的好朋友大家好


為提升黃金鹿健康邊條之供貨妥善率,減少因邊條短缺產生之停工待料,即日起

 

本公司將每日之邊條動態庫存資訊公告於本公司黃金鹿E0健康板網站貴公司

 

偶發性大量訂單或需求請直接與本公司各區營業代表聯繫溝通;避免因市場偶

 

發性異常需求,而造成物料短缺。

 

謝謝您的支持

 

祝大家  

          

生意興隆  事事如意

 

                    龍疆國際企業股份有限公司

空白
空白